Mreže

Udruženje deluje kroz svoje mreže. Mreže su grupe članova koje povezuje zajednička oblast delovanja i u okviru koje članovi organizuju svoj rad, razmatraju teme od interesa za ovu oblast i komuniciraju sa javnosti. One iniciraju svoje projekte kao i zajedničke projekte sa drugim mrežama. Broj mreža nije ograničen i zavisi samo od interesovanja članova i zajedničke procene kuda treba usmeriti angažovanje Udruženja. U ovom trenutku u razvoju su mreže:
• Obrazovanje
• IT pravo
• IT preduzetnici
• Podrška preduzetnicima, mikro i malim društvima u IKT-u

Obrazovanje

Obrazovanje
Mreža posvećena obrazovanju
Verovatno najvažniji preduslov za uspešnu primenu novih tehnologija jeste poznavanje njenih funkcija, mogućnosti i sposobnosti za primenu. Informaciona tehnologija je postala sastavni deo svih oblasti života. Zato ne možemo govoriti o obrazovanju u oblasti informatike i korišćenju računara. Sada govorimo o obrazovanju koje koristi informacione tehnologije u svim predmetima, govorimo o obrazovanju menadžera kako da iskoriste informacione tehnologije u svom poslovanju, o kreiranju nastavnih sredstava baziranih na upotrebi interneta i intraneta i obuci nastavnika i profesora da ova sredstva primenjuju na najefikasniji način.

IT pravo

IT pravo
Mreža posvećena IT pravnim aspektima
Broj korisnika i broj autora sadržaja na internetu je veći nego u bilo kojoj drugoj oblasti. Praktično je svaki korisnik interneta autor sadržaja. Takođe pristup kompletnom sadržaju interneta je na raspolaganju svim korisnicima. Zato su pitanja intelektualne svojine, autorskih prava, privatnosti , zaštite podataka i bezbednosti došla u žižu interesovanja celokupne javnosti. Internet donosi i nova specifična pitanja vezana za vlasništvo odnosno preče pravo korišćenja brenda, tako da još uvek u svetu traje proces definisanja prakse i formiranje stavova struke oko mnogih pitanja, na primer da li je preče pravo posedovanje žiga i imena iz realnog života koje nije korišćeno u internetu godinama , ili pravo onoga koji je to isto ime popularisao na internetu i od njega stvorio drugi nezavisni brend. O tome i o drugim stvarima na raspolaganju vam stoje članovi udruženja pravne struke i eksperti iz više pravnih oblasti.

Internet preduzetnici

Internet preduzetnici
Pojam internet preduzetnika treba shvatiti šire od pojma preduzetnik u smislu Zakona o privrednim društvima. Mi pod ovim podrazumevamo bilo kojeg aktivnog pojedinca koji radi i živi od interneta u bilo kojem obimu, kao zaposlen u nekoj organizaiji, kao preduzetnik u sopstvenom malom preduzeću ili kao samostalni stvaralac kome je internet dopunska ili glavna poslovna aktivnost. Internet je doneo mnoge specifičnosti, samim tim što je krenuo od jedne akademske mreže koju su opsluživali volonteri i znatiželjnici čiji je cilj bio mreža a ne novac, a onda je od igračke postao svetski biznis broj 1. Neformalna znanja, iskustva u praksi, druženje, samostalno istraživanje, forumi razvijeni na određene teme su kreirali nove odnose, nove puteve i nove brzine kojima se obavljaju poslovi. Sve ove promene u načinu poslovanja ustaljena poslovna praksa ne prati na odgovarajući način. Dugo godina su „ozbiljni“ igrači u oblasti računarstva i telekomunikacija zanemarivali internet, jer nije stvarao već trošio sredstva. Sada,pak, postoji težnja da se diktiraju pravila funkcionisanja u internet prostoru. Zbog svega ovoga, poseban naglasak stavljamo na organizovanje udruženja internet preduzetnika kao podršku interesima specifične profesije. Kreiranje statusa u drugim organizacijama, ravnopravan tretman sa preduzetnicima u drugim medijima i stvaranje poslovne forme koja će uvažiti način i brzinu poslovanja na internetu su neke od tema koje želimo da, zajedno sa preduzetnicima, pokrenemo.

Žene u IT-ju

Žene u IT-ju
Mreža posvećena pitanjima žena u informacionim delatnostima
Osamdesetih godina 20. veka broj koleginica na tehničkim fakultetima je počeo da raste dramatično u odnosu na raniji period, a razvojem informatike na mnogim fakultetima i višim strukovnim školama taj odnos se samo povećavao u njihovu korist. Internet je doneo učešće u informatici ne samo informatičara i inženjera, već su se i sve druge profesije uključile u aktivan rad. Ako prihvatimo da je uticaj žena na nove naraštaje, njihove životne puteve, navike i vaspitanje u celini presudan, onda je veoma važno da i stepen obrazovanja ženske populacije i poznavanja informacionih tehnologija, kojim pravcem ide poslovanje i šta sve sadrži internet bude na što višem nivou. Poznato je da većina radnika u obrazovanju predstavljaju žene, samim tim je i za udruženje kao što je naše veoma važno da čujemo šta naše kolenice imaju da kažu i kako one vide dalji razvoj primene interneta u svakodnevnom životu i obrazovanju.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim društvima u IKTu

Unapređenje IT servisa
Mreža posvećena unapređenju IT servisa
Količina sadržaja na internetu raste strahovitom brzinom. Mi želimo da kreirani sadržaj budu usmeren u aktivnosti koje će unaprediti svakodnevni život što većeg broja ljudi i zadovoljiti njihove potrebe. Razmena iskustva, kontakti IT preduzetnika koji ove servise kreiraju, ujedinjenje resursa koje poseduju uglavnom mala preduzeća ili agencije treba da omoguće da kvalitet onoga što se kreira bude na višem nivou, brže implementirano i sa boljom podrškom u fazi eksploatacije.

Promocija Interneta

Promocija Interneta
Mreža posvećena popularizaciji i promociji Interenta
Nijedan proizvod nije ispunio svrhu postojanja ako nije pronašao svoj put do krajnjeg korisnika. Naši članovi imaju obavezu da promovišu internet ali tako da korisnici budu upoznati i sa dobrim i lošim stranama tehnologije, oni moraju biti najbolji korisnikovi prijatelji.

Ovde nas možete kontaktirati...

Dalje