Udruženje za promociju, primenu i razvoj interneta „Umreži se“

Kralja Milutina 30
11000 Beograd
Srbija
www.plugin.rs / www.umreži.se
E pošta: info@plugin.rs
Tel: +381 63 318 925
Matični broj: 28081634
Šifra delatnosti: 9499
PIB: 107535363
Broj tekućeg računa: 170-0030014697000-20 Unikredit banka

Ovde nas možete kontaktirati...

Dalje