Članstvo u udruženju UMREŽI SE

Član udruženja

Član udruženja može biti svako fizičko ili pravno lice čiji se ciljevi, interesi i delovanje uklapaju u rad udruženja. Članovi udtuženja u već postojećim mrežama glasaju o prijemu svakog novog člana.

Finansiranje udruženja

Udruženje se finansira od projekata koje izvodi i donacija organizacija čiji ciljevi su marketinški podržani i usklađeni sa našim aktivnostima.

Internet u službi čoveka

Kada govorimo o internetu, mi, pre svega, podrazumevamo da je to tehniologija koja treba da služi čoveku u svakodnevnim poslovnima i životnim aktivnostima. Internet treba da omogući da svi, koji zbog specifičnih životnih okolnosti imaju ograničen pristup informacijama i resursima, sada budu ravnopravni učesnici u procesima koji će unaprediti kulturu življenja i komunikaciju među ljudima.

Okupljanje korisnika interneta

Internet, kao specifična tehnologija sa mnogim novim elementima i potrebnim znanjima, je stvorio i još uvek stvara čitav niz novih zanimanja sa nešto drugačijim i specifičnim odnosima prema okruženju, korisnicima, društvenoj zajednici i međusobnoj zavisnosti i interakciji. Zato smatramo da je potrebno objediniti i artikulisati interese preduzetnika i korisnika interneta kao zainteresovanih strana u svim procesima koji se odnose na Upravljanje internetom.

Zahtev za prijem u članstvo

Ovde možete pronaći forme zahteva za prijem u članstvo za fizička i pravna lica. Popunjene, potpisane i skenirane zahteve pošaljite na adresu info@plugin.rs. Pravna lica moraju imati potpis ovlašćenih lica za zastupanje i pečat. Ako koristite sertifikate za digitalni potpis, skeniranje i pečat nisu potrebni. O prijemu novih članova svoje mišljenje daje odbor za prijem udruženja i članovi mreže u čiji se rad novi članovi žele uključiti. Po podnošenju zahteva za prijem priključujete se mejling listi prijatelja udruženja. Prijem u članstvo potvrđuje Skupština udruženja na svojim redovnim godišnjim sednicama najmanje dva puta tokom kalendarske godine.
Pristupnicu za pravna lica možete preuzeti ovde.
Pristupnicu za fizička lica možete preuzeti ovde.
Izjavu o istupanju možete preuzeti ovde.

Ovde nas možete kontaktirati...

Dalje