Ciljevi - Statut (izvod)

Član 2.

Udruženje se osniva kao dobrovoljna i ne vladina ne dobitna organizacija radi ostvarivanja i unapređenja zajedničkog i opšteg cilja i interesa u oblasti: promocije, primene i razvoja interneta.

Član 3.

Ciljevi zbog kojih se osniva Udruženje su:
1. Promocija interneta kao medija od javnog interesa i značaja za budući razvoj Srbije i život svih njenih građana;
2. Internet dostupan svim licima na teritoriji Republike Srbije na principima ravnopravnosti i jednakosti;
3. Razvoj kulture korišćenja i ponašanja na internetu;
4. Zaštititi prava i interesa Udruženja, njegovih članova i preduzetnika čija se delatnost odnosi na primenu interneta;
5. Zaštita prava korisnika interneta kao potrošača;
6. Zakonito korišćenje interneta i zaštita pojedinaca od štetnih i zlonamernih delovanja pojedinaca i organizacija;
7. Razvoj javnih servisa, obrazovnog i poslovnog sadržaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina, a za dobrobit svih građana Republike Srbije;
8. Tehnološki razvoj i njegov pozitivan uticaj na svakodnevni život, razvoj pojedinaca i društva i očuvanje životne sredine;
9. Povezivanje i udruživanje IT profesionalaca radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i unapređenja kvaliteta i brzine komunikacije u okviru delatnosti sa najdinamičnijim razvojem ikada;
10. Razvoj internet prava;
11. Digitalna, tehnološka i medijska pismenost kao sastavni deo opšte kulture i neophodnih ličnih veština svih građana i njen ravnopravni tretman sa drugim oblastima obrazovanja.

Statut možete preuzeti ovde.

Ovde nas možete kontaktirati...

Dalje