Aktivnosti

Internet kao virtuelan sistem koji se neprekidno širi na sve oblasti života pruža mnogo povoda za aktivnosti udruženja. Ograničeni resursi i redovne poslovne aktivnosti su naš limit. Zato se naše aktivnosti svode na pojedine inicijative, projekte i događaje koje organizujemo. Većina naših članova su aktivni i u drugim udruženjima.

Ovde nas možete kontaktirati...

Dalje